Değerlerimiz

  • Erdem ve dürüstlük
  • Topluma, çevreye ve paydaşlarına karşı sorumluluk
  • Kalitede bütünlük ve devamlılık
  • Müşteri ve tüketici odaklılık
  • Gelişimde süreklilik